W hallu budynku Centrum Obsługi Pasażerów znajduje się makieta pochylni Oleśnica. Makieta jest modelem wykonanym w skali 1: 150.

Makieta pochylni Oleśnica

Pochylnia Oleśnica jest obok pochylni Buczyniec, Kąty, Jelenie i Całuny jednym z pięciu takich urządzeń na Kanale Elbląskim. Dzięki nim statki pokonać mogą różnicę poziomu wód wynoszącą niemal 100 metrów na odcinku liczącym zaledwie 10 kilometrów. W przypadku pochylni Oleśnica, będącej środkową pochylnią kanału, na odcinku toru wynoszącym 479 metrów, pokonywana jest różnica wysokości 24,20 metra (Buczyniec 20,62 m., Kąty 18,88 m., Jelenie 21,99 m., Całuny 13,83 m.).

Dzięki takim urządzeniom Kanał Elbląski jest atrakcją światowego formatu. Wyjątkowość rozwiązań technicznych pochylni wynika z wykorzystania siły wody jako napędu mechanicznego wyciągającego platformy szynowe ze statkami lub innymi jednostkami pływającymi z niższego progu wodnego na wyższy lub odwrotnie.

Na modelu, który znajduje się w hallu budynku Centrum Obsługi Pasażerów, odtworzono wszystkie urządzenia w najdrobniejszych szczegółach.

Makietę oglądać można w godzinach otwarcia Centrum Obsługi Pasażerów. Dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu, organizowane będą pokazy specjalne.