Okolice Jezioraka stanowią cenny fragment Zielonych Płuc Polski. Występujące tu licznie unikatowe gatunki roślin i zwierząt, a także ciekawe ukształtowanie terenu czynią z tego miejsca jeden z najpiękniejszych zakątków Polski.

Na najcenniejszym pod względem przyrodniczym obszarze Pojezierza Iławskiego w 1993 roku, na powierzchni ponad 20 tysięcy hektarów, utworzono Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Jego obszar otoczony został otuliną o powierzchni ponad 18 tysięcy hektarów.

W granicach parku utworzono kilka rezerwatów przyrody, chroniących liczne unikalne fragmenty lasów, terenów lęgowych ptactwa, leśnych jezior i torfowisk. Wśród nich należy wyróżnić rezerwaty: „Czerwica” – utworzony w celu ochrony  kolonii kormoranów, „Jezioro Gaudy” – chroniący miejsca lęgowe ptactwa wodnego, błotnego i interesujące zespoły roślinności oraz unikatowy rezerwat „Jasne” z przejrzyście czystą wodą.

Na terenie parku znajduje się łącznie 31 akwenów wodnych, na czele z najdłuższym jeziorem Polski – Jeziorakiem. Stwierdzono tu występowanie 187 gatunków kręgowców, w tym 135 gatunków ptaków (116 chronionych), 32 gatunków ssaków, 11 gatunków płazów i 5 gatunków chronionych gadów. Wśród licznych gatunków objętych ochroną występuje wiele zwierząt zagrożonych wyginięciem w skali kraju, a nawet świata. Do gatunków ptaków zagrożonych globalnie należą występujące na terenie parku: orzeł bielik, derkacz i podgorzałka. Równie ciekawy i bogaty jest świat roślinności. Głównym elementem tutejszej flory są duże zbiorowiska leśne i roślinność wodna. Stwierdzono tu 790 taksonów roślin, co stanowi 35% flory Polski. Na terenie parku znajduje się także ponad 60 pomników przyrody ożywionej.

Przez obszar parku przebiegają trzy ścieżki dydaktyczne: „Jasne” o długości ok. 3 km. z czternastoma tablicami informacyjnymi, „Silm” o długości ok. 2 km. z trzydziestoma trzema tablicami informacyjnymi i historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Solniki” o długości ok. 14 km. Miłośnikom wycieczek pieszych i rowerowych polecić można również historyczno-przyrodniczy szlak turystyczny „Szymbark – Kamieniec” o długości ok. 35 km.

Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich znajduje się w Jerzwałdzie.

Ważniejsze kontakty:

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
Jerzwałd 62
14-233 Jerzwałd
tel: 89 758 85 27
www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl
park-jeziorak@pro.onet.pl

Nadleśnictwo Iława
ul. Królowej Jadwigi 30
14-200 Iława
tel: 89 648 40 94
www.ilawa.olsztyn.lasy.gov.pl
ilawa@olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Susz
ul. Piastowska 36B
14-240 Susz
tel: 55 24 27 222
www.susz.olsztyn.lasy.gov.pl
susz@olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Miłomłyn
ul. Nadleśna 9
14-140 Miłomłyn
tel: 89 647 32 21
www.milomlyn.olsztyn.lasy.gov.pl
milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl