Wyspa Wielka Żuława jest największą śródlądową wyspą w Polsce. Jej powierzchnia wynosi 82,4 ha. Cały obszar wyspy znajduje się w granicach administracyjnych Iławy. Na Wielkiej Żuławie, mającej stałe połączenie promowe z lądem, funkcjonuje dziś kilka ośrodków wypoczynkowych.

W czasach przedkrzyżackich na wyspie stał gród pruskiego władcy plemiennego, wchodzący w skład systemu obronnego plemion pruskich, wojujących z Mazowszem i Polską. Wzgórze, na którym znajdował się gród, nosi potoczną nazwę Scholtenberg. Nazwa ta mogła wziąć się od szwedzkiego pułkownika Scholtena, który zamieszkiwał najprawdopodobniej przez pewien czas w niewielkim dworku na wyspie, widocznym na planie jeziora Jeziorak z 1620 roku. Okolice tego miejsca stały się tłem nagrywanego w latach siedemdziesiątych XX wieku filmu “Gniazdo” w reżyserii Jana Rybkowskiego. Treść filmu związana jest z pierwszymi latami państwa polskiego. Obsadę “Gniazda” tworzyło wielu znanych aktorów, w tym między innymi Wojciech Pszoniak, Franciszek Pieczka i Leonard Pietraszak. Na potrzeby filmu odtworzono wczesnośredniowieczny gród, jednak rekonstrukcja nie przetrwała do dnia dzisiejszego.

Z Wielką Żuławą wiąże się wiele tajemniczych podań i legend. “Zatopiony pałac” opowiada o znajdującym się niegdyś na wyspie zamku i mieszkającym w nim bogatym księciu, “Smok z Scholtenbergu” o budzącym grozę smoku, który zamieszkiwał na wyspie a “Francuska kula” o historii głazu narzutowego, ukrytego w wodach Jeziorak przy samym brzegu wyspy. Podanie to nawiązuje do pobytu żołnierzy Napoleona w Iławie.