W sobotę 17 kwietnia, o godz. 11:00, na plaży miejskiej w Iławie przy Kormoranie (prawdziwka) odbędzie się akcja sprzątania dna Jezioraka. Inicjatorem akcji jest Klub Nurkowy IOWA z Iławy. Samorząd Powiatu Iławskiego jest współorganizatorem przedsięwzięcia.

– Zapraszamy wszystkich chętnych nurków, pomocników przy linii brzegowej, mieszkańców na organizowaną już po raz kolejny akcję sprzątania dna jeziora Jeziorak – zachęca Adriana Banasiak z Klubu Nurkowego IOWA– Najbliższa jest zaplanowana na sobotę 17 kwietnia. Pierwszeństwo przyznaliśmy Iławie –  plaża przy Kormoranie, potem zagospodarowanie równolegle drugiej plaży przy ul. Kajki (dzika plaża), potem teren przy Iławce na Jezioraku.

Powiat Iławski słynie z dużej ilości jezior i rzek. Zajmują one bowiem niemal 8,5 tys. ha, co stanowi około 6% powierzchni całego powiatu iławskiego. Jest zatem co i gdzie robić.

– Powiat Iławski zawsze chętnie i aktywnie włącza się w akcje sprzątania czy to brzegów jezior i rzek czy też dna zbiorników wodnych – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego– W związku z tym, że z oczywistych względów, związanych z pandemią, nie ma możliwości przeprowadzenia w tym roku naszej Akcji Czyste Jeziora i Rzeki w tradycyjnej formie, zapraszamy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych sprzątaniem do różnych form współpracy. Klub Nurkowy IOWA jest tego dobrym przykładem.

Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie, deklaruje, iż przekaże do dyspozycji uczestników worki do segregacji odpadów oraz rękawice,zapewnia także o wsparciu osobowym całej akcji. Dla uczestników przygotowane zostaną upominki ufundowane przez Powiat Iławski, a główną bazą dla organizatorów i uczestników ma być Port Śródlądowy w Iławie.

Organizatorzy zaznaczają, iż akcja przeprowadzona będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami.

– Jesteśmy świadomi, że obecna sytuacja jest trudna do organizowania akcji z uczestnictwem wielu osób – zaznacza Adriana Banasiak. –  Planujemy rozłożyć ją w czasie, na kilka tygodni, co umożliwi udział nurków z całego kraju. Liczymy też na kontynuację w postaci wystaw i prezentacji, a może nawet wydania publikacji o podwodnym życiu po drugiej stronie tafli wody. Z przyjemnością  zaprosimy tam każdego chętnego, oczywiście w naszej asyście. Odbiór odpadów zebranych podczas akcji zapewni Gmina Miejska Iława.

!