CENNIK USŁUG PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE
Nazwa usługi wysokość opłaty
Wynajem sali konferencyjnej (pierwsza godzina) 100,00 zł
Wynajem sali konferencyjnej (od drugiej godziny) 50,00 zł
Slipowanie łodzi wiosłowych i skuterów wodnych 20,00 zł
Slipowanie łodzi żaglowych i motorowych 40,00 zł
Wodowanie/podnoszenie łodzi z użyciem dźwigu 130,00 zł
Zimowanie łodzi w hangarze 2 000,00 zł
Korzystanie z prysznica (4 min) 5,00 zł
Korzystanie z toalet przy plaży 2,00 zł
Korzystanie z pralki (1 cykl) 10,00 zł
Zimna woda w zmywalni naczyń (5 min) 1,00 zł
Ciepła woda w zmywalni naczyń (5 min) 2,00 zł
Opróżnianie toalet chemicznych 5,00 zł
Odbiór nieczystości płynnych (jednorazowy zrzut ścieków) 5,00 zł
Przyłączenie – pobór wody (porcja-50 litrów) 5,00 zł
Przyłączenie prądu (1 kWh) – według obowiązujących stawek operatorów energetycznych
Postój jednostek pływających
Do 5 godzin 10,00 zł
Doba (24 godziny) 30,00 zł
Sezon (15.IV – 15.X; tylko miejsca rezydenckie) 2 500,00 zł
Postój statku pasażerskiego
1 godzina 20,00 zł
Doba (24 godziny) 60,00 zł
Sezon (15.IV – 15.X) 3 500,00 zł
Usługi naprawcze jednostek pływających (awaryjne i bieżące)
1 roboczogodzina 50,00 zł


1) Korzystanie z WC i umywalek oraz dostęp do Internetu dla klientów Portu są bezpłatne.
2) Zasady korzystania z obiektu przez Komendę Powiatową Policji w Iławie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie regulują odrębne dokumenty.
3) Wszystkie ceny są cenami brutto.