Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu nauczycieli języka angielskiego, w ramach tworzenia lokalnych sieci współpracy Programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Będzie to szkolenie pt. „Trudne sytuacje i zachowania w klasie”. Odbędzie się ono  30 listopada (sobota), w Porcie Śródlądowym w Iławie (ul. Chodkiewicza 5). Poprowadzi je dr hab. Jacek Pyżalski.

Krajowym operatorem Programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Ambasadorem Programu English Teaching jest natomiast Łukasz Rumiński, nauczyciel z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie.

Więcej: http://englishteaching.org.pl

„Nawet najlepiej przygotowana lekcja czasami nie udaje się, kiedy pojawiają się w jej trakcie niewłaściwe zachowania uczniów. Wielu nauczycieli sięga wtedy po często stosowane, ale i często nieefektywne metody, np. wpisywanie uwag. Ten warsztat pokaże inne rozwiązania, które są bardziej sensowne pedagogicznie i przynoszą wiele korzyści zarówno uczniowi jak i nauczycielowi. Pokażę wiele podstawowych rozwiązań – zapraszam, więc te osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w moich warsztatach z tej tematyki”.

Harmonogram spotkania:
 9.15 – 9.30: rozpoczęcie spotkania, omówienie działań Programu English Teaching
 9.30 – 10.00: prelekcja „Jak wygląda edukacja w Chinach?” – własne doświadczenia
– 10.00 – 13.00: warsztat poprowadzi Jacek Pyżalski – prof. nadzw. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Uczestnik i koordynator około 50 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej.

Więcej: http://www.jacekpyzalski.pl/cv.html


Szczegóły techniczne

Formularz zgłoszeniowy : https://forms.gle/Cx5QjPJE9CGBepUf8

  1. Szkolenie jest bezpłatne.
  2. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Formularz wygaśnie po skompletowaniu określonej liczby uczestników szkolenia lub najpóźniej 22 listopada 2019 roku.
  4. Po wypełnieniu formularza i wyświetleniu informacji o przyjęciu zgłoszenia organizator nie wysyła dodatkowych potwierdzeń o szkoleniu na adresy pocztowe.
  5. W przypadku wolnych miejsc dopuszczamy możliwość uczestnictwa w szkoleniu nauczycieli innych przedmiotów niż język angielski.